0312 911 06 93

Danışma ve Randevu Talepleriniz İçin

 

Miras Hukuku

Miras Hukuku Alanında Takip Ettiğimiz Bazı Dava Türleri

Gerçek kişinin ölümü ya da gaipliğine karar verilmesi halinde bu kişinin aktif ve pasif malvarlığı üzerinde ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin mirasçılarının haklarını, mirasçıların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

 

TAKİP ETTİĞİMİZ DAVA TÜRLERİ

+ Ölüme bağlı tasarrufların hazırlanması ve bu konularda danışmanlık hizmeti sunulması

+ Tenkis davaları, denkleştirme davaları ile muris muvazaasına dayalı tapu iptal tescil davaları ve vasiyetin iptali davalarının yürütülmesi