0312 911 06 93

Danışma ve Randevu Talepleriniz İçin

ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖNLERİNE DAİR LAHEY SÖZLEŞMESİ ve TÜRK HUKUKU UYARINCA ÇOCUĞUN MUTAT İKAMETGAHININ BULUNDUĞU ÜLKEYE İADESİ PROSEDÜRÜ

ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖNLERİNE DAİR     LAHEY SÖZLEŞMESİ ve TÜRK HUKUKU UYARINCA ÇOCUĞUN MUTAT İKAMETGAHININ BULUNDUĞU ÜLKEYE İADESİ PROSEDÜRÜ   Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair 25 Ekim 1980 tarihli Lahey Sözleşmesi, velayet hakkının ihlal edilerek ebeveynler tarafından uluslararası anlamda çocuğun kaçırıldığı vakalarda, taraf devletlerden birisinin, çocuğun mutat ikametgahına (taraf devletlerden birisi olmalı) iadesi amacıyla imza altına alınan, 16 yaşından küçük çocukların iadesinin amaçlandığı bir uluslararası sözleşmedir. Sözleşme ülkemiz açısından 01/08/2000 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, sözleşme gereği tarafların sözleşmenin amacına ulaşılması ve kendi iç hukuklarında uygulanabilirliğinin sağlanması adına birtakım pozitif düzenlemelere yer vermeleri gerektiğinden 5717 sayılı Uluslararası Çocuk...

Devamını Oku

CMK m.308 – m.308/A İtirazı

Kesinleşen Hapis Cezalarına Karşı Başvurulabilecek Olağanüstü Kanun Yollarından Olan CMK m.308 ve m.308/A İtirazları Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Yargıtay Ceza Daireleri’nin kararlarına karşı karar düzeltme istemine dair bir düzenleme yapılmamış yalnızca  Kanunu’nun 308. Maddesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın re’sen veya istem üzerine Yargıtay ceza dairelerinden birisinin kararına itiraz edebileceği düzenlenmiştir. Bölge Adliye Mahkemeleri’nin çalışmaya başlamasının akabinde de 7035 sayılı yasanın 23. Maddesiyle Ceza Muhakemesi Kanun’una 308/A maddesi eklenmiş, tıpkı yukarıdaki itiraz mekanizması Bölge Adliye Mahkemeleri için de hayata geçirilmiştir. Buna göre Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairelerinden birinin kesin nitelikte kararlarına karşı Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen veya istem üzerine Bölge Adliye Mahkemesi...

Devamını Oku

Boşanma Davalarında Affetme

BOŞANMA DAVALARI AÇISINDAN AFFETME NEDİR? HANGİ DAVRANIŞ VE TUTUMLAR AFFETME ANLAMI TAŞIR? SONUÇLARI NELERDİR? Nispi boşanma sebeplerinden birisi olan ve açılan boşanma davalarının birçoğunda boşanma nedeni olarak dayanılan “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” (TMK m.166/1) nedenine göre açılan davalarda bazı davranış ve tutumlar nedeniyle, davacı eşin davalıyı affettiği kabul edilir ve bu durumda davacı eşin ileri sürdüğü olaylar hükme esas alınmayarak, duruma göre davanın reddine karar verilebilir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davasında, dava konusu olayların; evlilik birliğini devam ettirmenin taraflardan beklenemez ve evlilik birliğinin çekilmez bir hal aldığını göstermesi halinde boşanma kararı verilmektedir. Fakat davaya konu edilen olaylar sonrasında davacı...

Devamını Oku

HAGB Kanun Yararına Bozma

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararlarına Karşı Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilebilir Mi? Daha önceki bir yazımızda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı itiraz kanun yoluna başvurulabileceğini, Ceza Genel Kurulu’nun bu itirazın hem usuli yönden yani CMK m.231’de yer alan şartların mevcut olup olmadığı yönünden hem esastan incelenmesi gerektiğine dair kararlarının mevcut olduğunu, buna rağmen uygulamada genel olarak yalnızca hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartlarının mevcudiyetine dair sınırlı bir inceleme yapıldığını, bunun adil yargılanma hakkına aykırı olduğunu, bir haksızlık yaratıldığını belirtmiştik. Kanun Yararına Bozma Yolu CMK m.309’da düzenlenmiştir. Buna göre “Hakim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar...

Devamını Oku