0312 911 06 93

Danışma ve Randevu Talepleriniz İçin

 

Prensiplerimiz

Prensiplerimiz ve Hedeflerimiz

Şeffaflık

Avukat-müvekkil ilişkisinin kurulması ve bunun devamlılığının sağlanmasındaki en önemli faktörün “karşılıklı güven” olduğu şüphesizdir. Karşılıklı güven ilişkisinin korunmasını sağlayan ilkelerden birisi de şeffaflık olduğundan takip edilen işin her aşaması hakkında avukat tarafından müvekkiline bilgi verilmesi gerektiğinin bilincindeyiz ve bu ilkeye titizlikle bağlı kalmaktayız. Bu noktada işe başlamadan önce davanın olası sonuçları, davanın öncesinde ve sonrasında müvekkilden katlanması beklenebilecek hususlar öngörümüz dahilinde müvekkil ile paylaşılmaktadır. İşin takibi esnasında da yapılan işlemler ve ortaya çıkan gelişmeler hakkında müvekkille anında bilgi ve belge paylaşımı yapılır. (Örnek vermek gerekirse; duruşma sonrasında, müvekkile duruşma tutanağı gönderilir, duruşmadaki ara kararlar hakkında bilgilendirme yapılır ve bizi bekleyen süreç anlatılır.) Şeffaflık sayesinde müvekkil işinin ne şekilde takip edildiğini görmekte ve bu şeffaflık sonucunda da taraflar arasındaki güven ilişkisi süreklilik kazanmaktadır.

 

Sıkı İş Takibi

Yargı sistemimizin en büyük sorunlarından birisi yargı mercilerinin iş yükünün çok fazla olması ve buna bağlı olarak da yargılama sürelerinin uzun olmasıdır. Ellerindeki dosya sayısının fazlalığı sebebiyle mahkemelerin ve savcılıkların maddi imkansızlık nedeniyle her dosyaya gerektiği kadar vakit ayıramadıkları bilinmekte, bunun sonucunda yargılama faaliyeti sırasında birtakım hataların meydana geldiği görülmektedir. Avukatın yargılama faaliyetindeki rollerinden en önemlisi hukuk normlarının doğru olarak uygulanmasını sağlamak ve yargılama mercilerini bu şekilde yönlendirmektedir. Fakat biz bunun iyi bir avukatlık hizmeti bakımından tam anlamıyla yeterli olmadığını düşünüyoruz. Hukuk normlarının uygulanmasını sağlamanın yanı sıra müvekkilin işinin sıkı bir takipçisinin olunması gerektiğine, daha iyi bir avukatlık hizmetinin ancak bu şekilde sunulabileceğine inanıyoruz. Belirttiğimiz gibi yargı mercilerinin iş yükü zaten uzun olan yargılama sürelerini daha da uzatmaktadır. Avukatın, müvekkilinin dosyasını sıkı bir şekilde takip etmesi ve zamanından önce gerekli müdahalelerde bulunması hem bu sürelerin kısalmasını hem de hukuki problemin başarıyla çözümlenmesini sağlamaktadır. Bunun dışında, daha kaliteli bir avukatlık hizmeti verebilmek adına, alanında uzman akademisyenler de birlikte çalışarak hukuki sorunu daha hızlı ve doğru biçimde çözüme kavuşturma gayreti içerisindeyiz.

 

Doğru Zamanda Müdahale

Önleyici hukuk anlayışıyla müvekkillerinin karşılaştığı hukuki sorunları en hızlı, masrafsız ve müvekkillere en uygun yollar seçilerek çözümlemek de en önemli çalışma prensiplerimizden birisidir. Hukuki soruna yol açması muhtemel bir olay karşısında ya da böyle bir olayın yaşanılmasının önüne geçmek adına hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Gerekli müdahalenin doğru zamanda yapılması ileride karşı karşıya kalınması muhtemel hukuki soruna karşı tedbir alınmasını sağlamakla birlikte bazen de müvekkilin böyle bir sorunla karşı karşıya kalmasının önüne geçmekte ve böylelikle olaya doğru zamanda müdahale edilerek karşılaşılması beklenen hukuki sorun olabildiğince masrafsız biçimde çözüme kavuşturulmuş olmaktadır.

 

Gizlilik

Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Meslek Kuralları’na uyarınca avukatın sır saklama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda avukat, müvekkilinin işi dolayısıyla edindiği bilgileri gizli tutmak zorundadır. Bu kural dosyası için görüşmeye gelen fakat avukat adına vekaletname düzenlettirmeyen ve dosyası da avukat tarafından üstlenilmemiş kişiler için de geçerlidir. Zira bu durumda da avukat mesleği icabı, görüşmeye gelen kişinin dosyası hakkındaki bilgilere vakıf olmaktadır. Biz de bu ilkeyi titizlikle uygulamaktayız ve müvekkilin kendi yakınları da dahil olmak üzere müvekkilin izni dışında hiç kimseyle bilgi ve belge paylaşımı yapmamaktayız.

           

Güven İlişkisine Süreklilik Kazandırmak

Nihai hedefimiz, ilkelerimize sonuna kadar bağlı kalarak, avukatlık mesleğinin bağımsızlığından ve meslek ahlakından ödün vermeksizin kaliteli bir avukatlık hizmeti sunmak ve müvekkillerimizin çıkarlarına uygun biçimde onlara en iyi durumu tesis etmek; işin sonuçlanmasının akabinde yaptığımız iş dolayısıyla adımızdan övgüyle bahsettirerek avukatlık mesleğinin saygınlığını daha iyi noktalara taşımak ve iş sonrasında da müvekkillerimizin bize olan güvenlerine süreklilik kazandırmaktır.