0312 911 06 93

Danışma ve Randevu Talepleriniz İçin

 

Kişiler Hukuku

Kişiler Hukuku Alanında Takip Ettiğimiz Bazı Dava Türleri

Kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi ile gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerinin, kişilerin ehliyet durumlarının, akrabalık ilişkilerinin ve cinsiyete dair düzenlemelerin yer aldığı bir medeni hukuk dalıdır.

 

TAKİP ETTİĞİMİZ DAVA TÜRLERİ

+ İsim ve soy ad değişikliği ve ad soy ad değişikliğine itiraz davaları

+ Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalar

+ Cinsiyet değişikliğine dair davalar

+ Kişilik haklarına saldırılan doğan maddi ve manevi tazminat davaları

+ Gaiplik kararı alınmasına ilişkin davalar

+ Dernek ve vakıfların kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri ile derneklerin genel kurul kararların iptaline yönelik davalar