0312 911 06 93

Danışma ve Randevu Talepleriniz İçin

 

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Alanında Takip Ettiğimiz Bazı Dava Türleri

Temelinin neredeyse tamamını Türk Ticaret Kanunu’ndan alan, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, taşıma hukuku, sermaye piyasası hukuku, deniz ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, sigorta hukuku, rekabet hukuku gibi diğer hukuk dallarını içinde barındıran, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu gibi mevzuatlar da yer verilen, tacirlerin, ticari işletmelerin ve gerçek şahısların birbirleriyle ve devletle ilgili olan ticari işlerine dair normlara yer verilen bir hukuk dalıdır.

 

TAKİP ETTİĞİMİZ DAVA TÜRLERİ

+ Sermaye şirketlerine başta 6102 s. Ticaret Kanunu’nda düzenlenen konularla ilgili olmak üzere iş hukuku, kira hukuku ve gayrimenkul hukuku ve tüketici hukuku gibi hukuk dallarının sermaye şirketlerini ilgilendiren kısımları yönünden danışmanlık hizmetinin sunulması

+ Kıymetli evrakın ziyaı ve iptali davalarının yürütülmesi

+ Ticaret mahkemelerinde görülen mal alım satımına ilişkin davaların takibi