0312 911 06 93

Danışma ve Randevu Talepleriniz İçin

 

İdare Hukuku

İdare Hukuku Alanında Takip Ettiğimiz Bazı Dava Türleri

Bir kamu hukuku alanı sayılan idare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyiş esasları ile idarenin özel hukuk kişileri arasındaki hukuki ilişkileriyle idarenin işlem ve eylemlerinden doğan sorumluluğuna dair konuları düzenlemektedir.

 

TAKİP ETTİĞİMİZ DAVA TÜRLERİ

+ Her türlü idari işlemin iptaline yönelik olarak idareyle yapılacak yazışmaların takibi ile idari işlemin iptali davaları,

+ İdarenin eylemi nedeniyle zarara uğranılan durumlarda zararın tazminine yönelik olarak tam yargı davalarının yürütülmesi