0312 911 06 93

Danışma ve Randevu Talepleriniz İçin

 

Aile Hukuku

Aile Hukuku Alanında Takip Ettiğimiz Bazı Dava Türleri

Nişanlanma, evlilik birliğinin genel hükümleri, boşanma, evliliğin sona erme biçimleri, mal rejimleri ve tasfiye usullerine dair normların yer aldığı, Medeni Kanun’da düzenlenen bir hukuk dalıdır.

 

TAKİP ETTİĞİMİZ DAVA TÜRLERİ

+ Çekişmeli boşanma davalarının yürütülmesi, bu davalarla birlikte veya harici olarak maddi ve manevi tazminat, nafaka ve velayete ilişkin davaların takibi

+ Mal rejiminin tasfiyesine, ziynet alacaklarına ve diğer kişisel eşyaların iadesine dair davaların takibi

+ Boşanma davası açılmadan harici olarak tedbir nafakası talebine ilişkin davalar ile nafakanın artırılması, tenzili ve kaldırılması, çocukla kişisel ilişkinin değiştirilmesi/kaldırılmasına  dair davaların yürütülmesi

+ Anlaşmalı boşanma davaların yürütülmesi ve boşanma protokolünün hazırlanması

+ 6284 s. Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir kararların alınması ve bunların ihlali halinde ihlalde bulunana karşı cezai müeyyidelerin uygulanmasına yönelik şikayetlerin hazırlanması

+ Aile Konutu şerhi konulmasına dair davalar

+ Soybağının reddi, tanıma, tanımanın yokluğunun tespiti ve babalık davaları ile evlatlık edinilmesi ve evlatlık ilişkisinin kaldırılması davalarının yürütülmesi

+ Mutlak ve nispi butlan nedenlerine dayalı olarak evliliğin iptali davalarının yürütülmesi

+Aile Hukuku kapsamında başta boşanma olmak üzere yabancı mahkemelerce verilen kararların Türkiye’de de geçerlilik kazanmasına yönelik olarak tanıma ve tenfiz davaları